Latest issues sales available via collaborative online stores.

Shinkenchiku 2012:08

Shinkenchiku 2012:08

2,400 ¥

Latest issues sales available via following collaborative online stores.
SKU: 101208 Category:
Please note, this magazine is only available in Japanese!

Japanese / 226 Pages / 221 x 297 mm / 680 g

Digital Edition

Content

Article: Tokyo Urban Ring = Koh Kitayama
Works:
Housing: 12 Keywords of Housing
Treform = Chiba Manabu + Shinichi Ogawa + Ryue Nishizawa
Toyosakinagaya (Minamingaya + Kitahatenagaya) = Osaka City University, Yoshiji Takehara + Shihoko Koike
Shareyaraicho = Satoko Shinohara + Ayano Uchimura
Mina Garden Tokaichiba = Yoshihiko Iida + Ken Yokogawa + Katsumi Ozawa
Yuimarl Nasu = Kenji Seto + Sojun Kondo
U & Me Komichi = Blue Studio
Soil = Toshiaki Ishida
Komatunagi Terrace = Mitsuhiko
Numabukuro Apartment = Makoto Tanijiri
House M / K / a = Fujiwalabo + Misawa Home
Garage Spec Musaco = Shinji Ikada + Toshitaka Shimizu
Skeleton House = Tsuyoshi Shindo + Eana + Kenji Nawa
Gridie = Hitoshi Wakamatsu + Takagi Planning Office
M’s Core = a / D Network Jsd
Shiki No Mori Residence = Haseko Corporation
Jx Shiomidai Apartment No. 2301 = Blue Studio
Esperansaisogo = Yuichiro Kodama + Tokyo Gas + Ntt Facirities
Apartment House in Green Net = Kei Morozumi
Breeze = Kotaro Ide
M Apartment = Iwata Shinichiro