Latest issues sales available via collaborative online stores.

Shinkenchiku 2011:05

Shinkenchiku 2011:05

2,400 ¥

Latest issues sales available via following collaborative online stores.
SKU: 101105 Category:
Please note, this magazine is only available in Japanese!

Japanese / 214 Pages / 221 x 297 mm / 630 g

Digital Edition

Content

【the Tohoku Earthquake】
50 Days After 3. 11
Masashige Motoe, Katsuhiro Miyamoto, Hitoshi Abe, Ryuji Yamauchi, Keiichi Okamoto, Masaharu Rokushika, Norio Maki, Toyo Ito + Riken Yamamoto + Hiroshi Naito + Kengo Kuma + Kazuyo Sejima
Disscusion at Exhibition of Emerging Project 2011, Gk Sekkei, Shigeru Ban, Etc.

Works: Kazunari Sakamoto, Kazuhiro Kojima + Kazuko Akamatsu / Cat, Nobuaki Furuya, Mitubishi Jisyo Sekkei + Jr Kyushu Consultants, Nikken Sekkei Civil + Yasuda Atelier, Ryue Nishizawa, Mitsuhiko Sato, Klein Dytham Architecture, Hiroshi Ota, Tomohiko Tanaka + Yuji Hoshino + Kazunori Harada, Kume Sekkei, Yuji Nakahara, Takao Shiotsuka, Mikan
Essay: Kaoru Suehiro