Latest issues sales available via collaborative online stores.

Shinkenchiku 2011:04

Shinkenchiku 2011:04

2,400 ¥

Latest issues sales available via following collaborative online stores.
SKU: 101104 Category:
Please note, this magazine is only available in Japanese!

Japanese / 226 Pages / 221 x 297 mm / 670 g

Digital Edition

Content

【the Tohoku Earthquake】
【emerging Project 2011】kumiko Inui, Jun Igarashi, Sou Fujimoto, Akihisa Hirata, Kentato Takeguchi + Asako Yamamoto, Yasutaka Yoshimura, Hideyuki Nakayama, Kazuhide Doi, Kazuyasu Kouchi, Shohei Shigematsu, Satoko Saeki + K. M. Tan, Dot Architects, Junya Ishigami, Makoto Takei + Chie Nabeshima, Teppei Fujiwara, Ryuji Fujimura, Osamu Nishida + Erika Nakagawa, Go Hasegawa, Kenichiro Ide, Shingo Masuda + Katsuhisa Otubo, Maki Onishi + Yuki Hyakuda
【discussion】arata Isozaki + Masunobu Yoshimura + Genpei Akasegawa + Terunobu Fujimori
Works: Tadao Ando, Shimizu Corporation + Haruki Umegaki, Mitubishi Jisho Sekkei, Nihon Sekkei, Nikken Sekkei, Yamashita Sekkei + Takenaka Corporation, Iizuka Atelier, Spacespace
【renovation】shigeru Aoki, Masamitsu Nozawa, Akihisa Hirata, Jo Nagasaka
Essay = Kazuto Kasahara
【medical Facilities】nikken Sekkei, Shimizu Corporation, Satoko Shinohara
Essay = Kyoko Ikuta