Latest issues sales available via collaborative online stores.

Shinkenchiku 2010:12

Shinkenchiku 2010:12

2,400 ¥

Latest issues sales available via following collaborative online stores.
SKU: 101012 Category:
Please note, this magazine is only available in Japanese!

Japanese / 226 Pages / 221 x 297 mm / 680 g

Digital Edition

Content

Works: Nikken Sekkei, Shimizu Corporation + Dominique Perrault, Shigeru Ban + Kaci, Shunji Kondo + Kenji Nawa, Satoko Saeki + K. M. Tan, Michio Kinoshita, Nihon Sekkei + Shimizu Corporation + Norihiko Dan, Nikken Sekkei + Nomura Real Estate Development, Jun Mitsui + Unsangdong
Houses
Tadao Ando, Sou Fujimoto, Jun Igarashi, Go Hasegawa, Kazuhiro Kojima + Kazuko Akamatsu, Akira Watanabe
Interview: Yoshichika Uchida×hironori Matsubara
Tokyo Designers Week 2010, Designtide Tokyo 2010