Latest issues sales available via collaborative online stores.

Shinkenchiku 2010:04

Shinkenchiku 2010:04

2,400 ¥

Latest issues sales available via following collaborative online stores.
SKU: 101004 Category:
Please note, this magazine is only available in Japanese!

Japanese / 260 Pages / 221 x 297 mm / 750 g

Digital Edition

Content

Tokyo 2010: Tokyo Guide Map; Interview (Kiyonori Kikutake, Syoji Hayashi, Shigeru Ito, Taira Nishizawa, Hiroshi Ota, Syunsuke Kurakata)

Works: Toyo Ito, Toru Murakami, Yoshihiko Iida, Akira Kuryu, Taizo Taniguchi + Eri Tanaka, Yoshimitsu Nosu, Nikken Sekkei, Ryuichi Ashizawa, Maki Yoshimura + Akinori Yoshimura
School for Children: Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Toru Funakoshi, Takeshi Hosaka, Kajima Design,  aaf (Asian Architecture Friendship)