Latest issues sales available via collaborative online stores.

Shinkenchiku 2009:11

Shinkenchiku 2009:11

2,400 ¥

Latest issues sales available via following collaborative online stores.
SKU: 100911 Category:
Please note, this magazine is only available in Japanese!

Japanese / 234 Pages / 221 x 297 mm / 670 g

Digital Edition

Content

Kengo Kuma, Waro Kishi, Nikken Sekkei + Koichi Yasuda, Hisao Kouyama, Yasuhiro Yamashita, Nobuaki Furuya, Kaoru Suehiro + Noriko Suehiro, Makoto Yokomizo, Kazuo Iwamura, Yoshiji Takehara, Toshihiko Ishibashi + Kotoko Tokugawa, Jun Igarashi