Latest issues sales available via collaborative online stores.

Shinkenchiku 2009:08

Shinkenchiku 2009:08

2,400 ¥

Latest issues sales available via following collaborative online stores.
SKU: 100908 Category:
Please note, this magazine is only available in Japanese!

Japanese / 226 Pages / 221 x 297 mm / 650 g

Digital Edition

Content

Housing
Mitsuru Senda, Koh Kitayama, Makoto Watanabe, Yoko Kinoshita, Akiko Takahashi, Hiroshi Takahashi, Nobuaki Furuya, Kesuke Yamamoto, Takenaka Corporation, Hitoshi Wakamatsu, Makoto Yokomizo, Satoru Yamashiro, Itsuko Hasegawa, Manabu Chiba, Kentaro Ataka, Noriko + Kaoru Suehiro, Sakakura Associates, Mejiro Studio, Yoshihiko Iida, Manabu Naya + Arata Naya, Waro Kishi, Takanori Ohira, Yasumichi Maruyoshi, Michiro Kinoshita